O Firmie   Oferta   Płyty stropowe Filigran   FILIGRAN floor   Realizacje   Współpraca   Kontakt   strona główna    
 
 

Płyty stropowe

PŁYTY STROPOWE TYPU FILIGRAN

Charakterystyka ogólna:

Strop zespolony typu Filigran jest stropem żelbetowym projektowanym zgodnie z PN-B-03264:2002. Składa się on z wielkopowierzchniowych prefabrykowanych płyt szalunkowych, stanowiących "betonowe deskowanie tracone", wykonywanych w zakładzie prefabrykacji oraz z warstwy nadbetonu wylewanego na budowie. Obie warstwy stropu zostają ze sobą zespolone, poprzez dźwigarki kratowe zatopione w płycie stropowej oraz dzięki szorstkiej powierzchni prefabrykatu, zapewniając ich pełną współpracę i dając w efekcie monolityczną tarczę stropową. Płyty typu Filigran produkowane są o szerokości do 2,5m oraz o długości do 9,0m. Dzięki dużym powierzchniom płyt minimalizuje się ilość styków, które są najsłabszym punktem stropów prefabrykowanych ( np. płyt kanałowych). Grubość płyt filigranowych jest zmienna i waha się od 4,0cm do 7,0cm. Dzięki czemu można zmieniać odporność ogniową stropu oraz zabezpieczać go lepiej przed warunkami atmosferycznymi. Osiąga się to poprzez zwiększenie otuliny zbrojenia głównego oraz stosowanie betonów o wysokiej wytrzymałości. W płycie ze względów statystyczno-wytrzymałościowych, wbetonowane jest dolne zbrojenie przęsłowe oraz przestrzenne kratowniczki stalowe (KT). Zbrojenie dolne kratownic stanowi część potrzebnego zbrojenia dolnego oraz zapewnia dobre zakotwienie dźwigarka w prefabrykacie. Krzyżulce kratownic służą do przeniesienia sił rozwarstwiających między prefabrykatem a nadbetonem, zapewniając ich pełne zespolenie. Mogą one być również uwzględnione przy obliczaniu nośności płyty na ścinanie. Pręty górne kratownic i krzyżulce zapewniają potrzebną sztywność płycie typu Filigran w fazie montażu i betonowania. Wysokość dźwigarków kratowych dostosowana jest do grubości stropu. Grubość stropów zespolonych, wykonywanych z płyt typu Filigran wynosi od 10,0 cm do 30,0cm ( przy stropach płytowych ) i od 15,0cm do 36,0cm ( przy stropach skrzynkowych ). Grubość stropu regulowana jest warstwą nadbetonu. Dzięki zmiennej grubości stropu, można w pełni dostosować nośność płyt typu Filigran do wymagań projektowych tj. do rozpiętości stropu oraz występujących obciążeń. Koszt wykonania stropu jest więc również zmienny i lepiej dostosowany do warunków budowy i życzeń inwestorów. Do montażu płyt stropowych niezbędny jest dźwig o odpowiedniej nośności. Na przykład płyty o grubości 5cm mają masę 125 kg/m2. Na życzenie klientów ciężar poszczególnych prefabrykatów może być dostosowany do udźwigu żurawia znajdującego się na placu budowy. Możliwe jest również wyprodukowanie płyt typu Filigran do ręcznego montażu. Takie rozwiązania stosuje się jednak wyłącznie przy remontach budynków.

Ze stropem typu FILIGRAN nie może się równać żaden inny strop.

Żelbetowe Płyty Stropowe typy Filigran eliminują lub usprawniają również inne prace na placu budowy:

 • kształt i wymiary płyt prefabrykowanych dostosowane są do indywidualnego obiektu - zbędne są więc wszelkiego rodzaju "wylewki"
 • w płytach wykonane są niezbędne otwory i wycięcia np. na instalacje - nie ma więc potrzeby wykuwania otworów w wykonanym stropie
 • istotną jego cechą jest gładka powierzchnia sufitu eliminująca konieczność wykonywania tynków, co jest kosztowne i pracochłonne dla wykonawcy lub inwestora w dalszym etapie budowy. Wykończenie sufitu w stropie typu Filigran ogranicza się do przeszpachlowania styków podłużnych pomiędzy płytami
 • zazbrojenie styków w nadbetonie zabezpiecza strop przed tzw. "klawiszowaniem" ( powstawaniem rys ), co w wielu stropach jest istotnym problemem, a którego nie można wyeliminować w trakcie eksploatacji budynku
 • istnieje możliwość ułożenia w płytach zbrojenia belek i podciągów wtopionych częściowo lub całkowicie w grubości stropu - zbędne jest więc wykonywanie kosztownych i pracochłonnych szalunków belek
 • strop typu Filigran jest sztywną tarczą stropową - tradycyjne wieńce zastępowane są przez proste zbrojenie obwodowe
 • wysoki koszt tradycyjnych stropów monolitycznych spowodowany jest głównie wymaganiami użytkowymi ( maksymalne dopuszczalne ugięcia ). Tylko w stropie zespolonym typu Filigran, dzięki zastosowaniu ujemnej strzałki montażowej można zminimalizować ten problem i obniżyć znacznie cenę stropu.

Należy pamiętać, że płyta prefabrykowana stanowi zaledwie 30-40% ceny całego stropu. Na koszt materiałowy stropu żelbetowego typu Filigran składa się:

 • prefabrykat grubości ok.5cm
 • nadbeton monolityczny
 • zbrojenie górne i uzupełniające ( dodatkowe )
 • materiały pomocnicze
 • zbrojnie obwodowe ( wieńce )
 • belki i podciągi związane ze stropem

Problem ten dotyczy wszystkich stropów, dlatego przed wyborem alternatywnego rozwiązania należy policzyć wszystkie koszty. Powierzchnię płyt typu Filigran oblicza się jako prostokąt po maksymalnym obrysie prefabrykatu betonowego. Od tak liczonej powierzchni nie odejmuje się otworów w środku płyty ani wcięć oraz skosów o powierzchni mniejszej niż 0,5m2. Powierzchnię płyt typu Filigran liczymy po obrysie prętów zbrojeniowych, jeżeli rodzaj zbrojenia odbiega od siatek standardowych ( np. zbrojenie boczne, specjalne strzemiona lub pręty znacząco wystające poza krawędź płyty ).

Przeznaczenie i zakres stosowania:


Żelbetowe Płyty Stropowe typu Filigran firmy mogą służyć do wykonywania następujących stropów:

 • strop monolityczny pełny
 • strop gęstożebrowy skrzynkowy
 • strop płytowo - żebrowy
 • strop płytowo - słupowy
 • konstrukcje monolityczne nietypowe na przykład: podesty, schody, płyty balkonowe, gzymsy, dachy masywne i inne
 • stalowe konstrukcje zespolone krępe w obiektach inżynierskich

Zakres ich zastosowania jest praktycznie nieograniczony. Nadają się one do domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, szkół, szpitali, obiektów komunalnych, biurowców, garaży i obiektów przemysłowych oraz konstrukcji inżynierskich ( np. w kładkach dla pieszych ). Żelbetowe Płyty Stropowe typu Filigran można stosować do wszystkich rodzajów obciążeń - zmiennych i dynamicznych. Ponieważ są one rozwiązaniem konstrukcyjnym, które nie ogranicza swobody twórczej architektów i projektantów mówimy, że: "filigrany zastąpią każdy strop ...."

Zalety Płyt Stropowych typu FILIGRAN:

Płyty Stropowe typu Filigran stanowią "betonowe deskowanie tracone" monolitycznych stropów żelbetowych. Dzięki ich zastosowaniu otrzymujemy, bez użycia kosztownych i pracochłonnych szalunków, najlepszy z możliwych stropów. Strop typu Filigran łączy w sobie ideę prefabrykacji i tradycyjnych konstrukcji monolitycznych. Daje to w efekcie nowy produkt - strop półmonolityczny, który zawiera wszystkie korzyści stropu prefabrykowanego i monolitycznego. Do najważniejszych zalet systemu "BPS-Filigran" możemy zaliczyć:

 • skrócenie czasu wykonywania stropu na budowie
 • brak .klawiszowania. w trakcie eksploatacji
 • nie ma konieczności wykonywania specjalnych wieńców
 • niskie koszty transportu ( ok 150m2/samochód )
 • niskie koszty transportu( ok.150m2/samochód )
 • możliwość dowolnej przebudowy ścianek działowych w czasie eksploatacji
 • całkowite wyeliminowanie deskowania na budowie
 • uproszczenie prac zbrojarskich
 • eliminacja tynków dzięki gładkiej powierzchni dolnej prefabrykatu
 • dowolność kształtu ( łuki, wycięcia, otwory )
 • duże obciążenia użytkowe ( powyżej 10kN/m2 )
 • swoboda projektowa dla architektów
 • najlepsze stropy prefabrykowane dla budownictwa na terenach górniczych
o firmie  |  oferta  |  Płyty stropowe Filigran  |  realizacje  |  współpraca  | kontakt      
53 - 204 Wrocław
ul. Ojca Beyzyma 1A/7
GSM 0501 504 649
tel.fax. / 071 / 363 18 35